search menu linkedin2 twitter facebook cross check arrow-left arrow-right play share pause2 instagram

Allen & Overy ontvangt ‘Talent naar de Top Diamant Award’ voor m/v-diversiteit; neemt deel aan pilot voor monitoring culturele diversiteit

28 juni 2018

Vandaag ontvangt Allen & Overy samen met vier andere organisaties de Talent naar de Top Diamant Award vanwege haar bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v-diversiteit. Allen & Overy Nederland was in mei 2008 één van de eerste organisaties die het Charter Talent naar de Top ondertekende en liet in de afgelopen tien jaar in continuïteit goede resultaten zien op dit vlak. A&O ontving eerder van Talent naar de Top een award voor het meest effectieve m/v-diversiteitsbeleid.

“We zijn er trots op dat we het met 32% vrouwelijke partners zo goed doen: dat is het resultaat van structurele aandacht en beleid,” aldus Brechje van der Velden, bestuursvoorzitter van Allen & Overy in Nederland. “We benaderen diversiteit en inclusie zo pragmatisch en breed mogelijk: we spannen ons in voor een optimaal klimaat voor LGBT, zijn ons dit jaar ook gaan richten op (jong) talent met een lichamelijke beperking en zijn al enkele jaren bezig om het aantal advocaten met een biculturele achtergrond te laten stijgen. Daarom doen we ook graag mee aan de pilot van Talent naar de Top rond culturele diversiteit.”

Charter voor culturele diversiteit

Door het succes van het Charter Talent naar de Top wilden ondertekenaars, stakeholders en rolmodellen deze expertise ook inzetten om de culturele diversiteit (werknemers met een niet-Westerse migratieachtergrond) aan de top te bevorderen. De komende periode neemt een kleine groep organisaties, waaronder Allen & Overy, deel aan de pilot Culturele Monitoring Talent naar de Top. Dit is een variant op de bestaande monitor voor m/v-diversiteit, waarbij organisaties:
aangeven wat hun ambitie is door een streefcijfer voor culturele diversiteit aan de top te bepalen;
kwantitatieve gegevens aanleveren met betrekking tot culturele diversiteit in top, subtop en de gehele organisatie;
kwalitatieve gegevens leveren over de zes beleidsdimensies van de Monitor, zoals leiderschap, hr-management en bedrijfsklimaat.

Met de resultaten wordt de huidige monitor aangescherpt, zodat het jaar erop een grotere groep organisaties mee kan doen en een benchmark kan worden gemaakt. De Monitor Talent naar de Top zal dan bestaan uit een deel over m/v-diversiteit en een deel over culturele diversiteit aan de top.

Over Talent naar de Top

Met het Charter Talent naar de Top committeren werkgevers zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend aan een duurzaam en effectief m/v-diversiteitsbeleid. Het Charter Talent naar de Top is inmiddels ondertekend door 262 organisaties. Charterondertekenaars verplichten zich om jaarlijks hun voortgang te rapporteren aan de commissie Monitoring Talent naar de Top. Deze commissie monitort de jaarlijkse vorderingen van ondertekenaars, levert aan alle ondertekenaars een individueel jaarrapport, maakt de collectieve resultaten publiek en doet aanbevelingen aan de overheid, stichting Talent naar de Top en ondertekenaars om de doelstellingen van het charter te behalen. De stichting helpt ondertekenaars bij het formuleren van en handen en voeten geven aan het beleid. De monitoring is in handen van onderzoeksbureau VanDoorneHuiskes en partners. Meer informatie is te vinden op www.talentnaardetop.nl